OK

Politikk Politikken og juridisk informasjon med online shopping på Staples.

Vårt miljø- og kvalitetsarbeid

Staples Norway AS har arbeidet strukturert med samfunnsansvar i mange år, og arbeidet er vel integrert i vår virksomhets systemer og arbeidsmetodikk. Vi har lenge arbeidet etter standardene ISO 14001 og ISO 9001, så standarden for samfunnsansvar kommer i tillegg til et godt fundamentert miljø- og kvalitetsarbeid.

For Staples Sweden AB / Staples Denmark ApS og Staples Norway A/S er det naturlig å arbeide i henhold til standarden ISO 26000 for å styrke vårt arbeid med bærekraftig utvikling. Dette komplimenterer vårt sertifiserte miljø- og kvalitetsarbeid med langsiktig forbedringsarbeid og bærekraftig næringsutvikling.

Les gjerne mer i vårt arbeid med miljø, CSR, etikk og kvalitet i vår bærekraftsrapport . Her vil du også finne spesifikk informasjon om våre mange miljøløsninger, samt våre policies og strategier på området.

Last ned

Staples miljøsertifikat ISO 14001 (pdf)
Staples kvalitetssertifikat ISO 9001 (pdf)
Sverige Tekniske Forskningsinstitutts erklæring (pdf)
Staples erklæring (pdf)
Staples egendeklarasjon (pdf)

Kort om ISO 26000:2010

ISO 26000 gi retningslinjer for hvordan organisasjoner kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav, og hjelper organisasjoner og bedrifter med å strukturere deres arbeid med samfunnsansvar. Standarden tar opp 7 hovedområder som organisasjonen må ta stilling til:

 • Organisasjonsstyring
 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsforhold
 • Miljøet
 • Hederlig virksomhet
 • Forbrukerspørsmål
 • Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling
Disse gjennomsyres av 7 grunnprinsipper for samfunnsansvar:
 • Ansvarlighet
 • Transparens
 • Etiske adferd
 • Respekt for interessentenes interesse
 • Respekt for rettsstatens prinsipper
 • Respekt for internasjonale adferds normer
 • Respekt for menneskerettigheter

ISO 26000 gir en god veiledning til hvordan organisasjoner kan starte, strukturere og integrere sitt arbeid med samfunnsansvar og bærekraft i virksomheten.

ISO 2600:2010 er ikke en sertifiserbar standard, men det finnes derimot noen land (deriblant Sverige) som gir mulighet for å verifisering mot standarden ved hjelp av systematisk egendeklarasjon.

Den svenske spesifikasjonen; “Svensk specifikation SIS-SP 2:2015 Socialt ansvarstagande – Systematisk egendeklaration” muliggjør en verifisering av organisasjoners arbeid med samfunnsansvar. Forskjellen er at man i stedet for å motta en sertifisering, får en erklæring fra revisjonsselskapet som dokumenterer at organisasjonen lever opp til standardens krav. Denne erklæringen, sammen med organisasjonens egenerklæring, samt fullstendig egendeklarasjon formidler i helhet en verifikasjon på at organisasjonen lever opp til standarden. Dette vil på lengde med en sertifisering bidra til en uavhengig granskning og vurdering av organisasjonens arbeid med samfunnsansvar.


Nylig sett

Det er ingen nylig sette produkter

Mens du bruker Staples.no vil alle varer du ser på legges her.

loadingLaster…
Staples leverer til både bedrifter og forbrukere. Prisene er tilgjengelige både inkl. og eks. mva.