OK

Politikk Politikken og juridisk informasjon med online shopping på Staples.

Angreskjema

Rett til avbestilling av kjøp og levering av varer

Rett til avbestilling

Du har rett til å avbestille denne kontrakten uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart andre enn transportøren og som er utpekt av deg, får varene i fysisk besittelse.

For å benytte deg av retten til å avbestille må du informere oss: Staples Norway AS (Online), Dragonveien 51, 2013 Skjetten, tlf. 47982020, online@staples.no om din avgjørelse om å avbryte denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post), som må være sendt før avbestillingsperioden har utløpt. Du kan bruke den vedlagte avbestillingsskjemamalen, men det er ikke obligatorisk.

Konsekvenser av avbestilling

Hvis du avbestiller denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnader for levering (med unntak for ekstra kostnader som følge av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen vi er informert om avgjørelsen din om å avbestille denne kontrakten. Vi utfører slik tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik tilbakebetaling. Vi kan holde tilbake tilbakebetaling inntil vi har fått varene tilbake eller du har levert bevis på å ha sendt tilbake varene, alt etter hva som er tidligst.

Retur av varer

Hvis du velger å utøve din rett til å avbestille, må du sende tilbake varene eller levere dem til oss uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du avbestiller denne kontrakten. Du må dekke de direkte kostnadene for å returnere varene. Staples kan bare etter forhåndsavtale gå med på å hente produktene (gratis), for eksempel produkter som ikke kan returneres med normal post på grunn av størrelsen, eller produktene kan leveres i en Staples-butikk så Staples kan hente dem.

Ansvar og garanti

Du er bare erstatningsansvarlig for eventuell reduksjon av verdien på varene som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå typen, egenskapene og funksjonen til varene.

Vær oppmerksom på at du har en juridisk garanti for at alle produkter som er kjøpt fra oss via nettstedet vårt, vil være av tilfredsstillende kvalitet og rimelig egnet for alle formål som produkter av slik type vanligvis leveres for.

Forrang for vilkår

Vilkårene for rett til avbestilling som nevnt ovenfor, gjelder bare for kontrakter med forbrukere («alle fysiske personer som opptrer på vegne av et formål som ikke gjelder egen virksomhet, egen forretningsdrift eller eget yrke») og gjelder fremfor vilkår for salg som er og forblir gyldige for alle andre kontrakter og/eller saker som ikke dekkes av disse vilkårene.

Nylig sett

Det er ingen nylig sette produkter

Mens du bruker Staples.no vil alle varer du ser på legges her.

loadingLaster…
Staples leverer til både bedrifter og forbrukere. Prisene er tilgjengelige både inkl. og eks. mva.