Om Oss Gjør vi det enkelt å kjøpe forbruksmateriell

Staples Soul

Vårt samfunnsansvar - Staples Soul

Staples Soul gjenspeiler vår forpliktelse til samfunnsansvar og ønsket om at vi gjennom bærekraftig drift skal bidra til sosial velferd og støtte det globale fellesskapet. Vårt samfunnsansvarsarbeid skal motivere våre medarbeidere, investorer og kunder til å bidra til å jobbe med sosialt, miljømessig og etisk bærekraft. Staples anerkjenner og verdsetter sammenhengen mellom vår fremgang og vårt ansvar for positiv innvirkning på våre kunder, våre medarbeidere og vårt samfunn.

Staples Soul er bygget rundt fire grunnpilarer som uttrykker vårt ønske om å bidra til samfunnet, fremme mangfold, ta ansvar for miljøet og handle etisk riktig; Samfunn: Vi ønsker å påvirke utviklingen i positivt i de lokalsamfunn hvor ansatte bor og jobber. Dette gjør vi gjennom å skape arbeidsplasser, være gode samfunnsborgere, gi økonomisk støtte og delta i samarbeidsprosjekter, samt gjennom å oppmuntre våre ansatte til å engasjere seg i frivillig sektor.

Mangfold: Vi verdsetter mangfold i de ansattes bakgrunn, ideer og tanker. Vi følger rettferdig arbeidsnorm og praksis, favoriserer mangfold og gir like muligheter for alle. Vi gir rettferdige og rimelige belønninger.

Miljø: Vi forplikter oss til å verdsette miljøet, ved å minimere og forebygge miljørisiko og miljøpåvirkning fra våre aktiviteter, produkter og tjenester. Vi konsentrerer oss ikke kun om miljøpåvirkningen fra våre egne aktiviteter, men jobber for å gjøre det enkelt for våre ansatte, kunder og leverandører å verne om vårt miljø.

Etikk: Vår etikk og integritet viser hvem vi er og gjør vårt forhold til kunder og leverandører til noe spesielt. Vi setter ærlighet, rettferdighet og integritet høyt, og følger klare etiske retningslinjer i samarbeidet med våre leverandører. Vi utdanner våre ansatte og andre interessenter, og agerer når det oppstår spørsmål og problemer rundt dette.

Gjennom Staples Soul blir vi en bedre arbeidsgiver, forretningspartner og samfunnsaktør. Det å ha samfunnsansvar i ryggraden hjelper oss å ta et større ansvar lokalt så vel som gjennom våre leverandører, og gjennom dette bidra til bærekraftig vekst.

Som leverandør av forbruksvarer har vi også et spesielt fokus på bærekraft. Derfor har vi en mengde bærekraftige produkter, samlet i Staples eget miljøsortiment Staples Easy on the Planet. Vi har strenge kriterier for hvilke produkter som inngår i sortimentet, og arbeider kontinuerlig med å sikre at kun 3. parts merkede varer og varer som tilfredsstiller strenge miljøkriterier profileres. Produktene i sortimentet må ha påvist miljøriktig råvarebruk, produksjons- og leveringsaspekt for hele produktets livssyklus.

I Staples fokuserer vi vårt miljøarbeid mot de løsninger som kan gjøre en betydelig forskjell for planeten. Energisparingstiltak, avfallsreduksjon og innovativ grønn drift er kun noen av våre daglige tiltak for å redusere vår miljøbelastning. Vårt miljøengasjement får imidlertid aller størst effekt sammen med våre kunder, gjennom de gode valg de tar. Derfor er et bredt spekter innovative og miljøvennlige produkter og tjenester, i kombinasjon med miljøtiltak i samarbeid våre kunder vårt beste kort for miljøet.

Bli med oss å bidra til en grønnere forbrukshverdag!

Nylig sett

Det er ingen nylig sette produkter

Mens du bruker Staples.no vil alle varer du ser på legges her.

loadingLaster…
Staples leverer til både bedrifter og forbrukere. Prisene er tilgjengelige både inkl. og eks. mva.