Overflatedesinfeksjon Oxivir excel 5L   lagt til i handlekurv.
brand-logo

Overflatedesinfeksjon Oxivir excel 5L

stk

promo-flag
216348
kr 1.190,00  inkl.mva
Oxivir Excel konsentrat for utblanding. Rengjør og desinfiserer i ett.

For harde flater og ikke-invasivt medisinsk utstyr. Ikke behov for etterskylling.

Bredspektret desinfeksjon med hydrogenperoksid og kort virketid
Luktfri formulering med bred effekt på bakterier, virus og sopp/gjær med korte kontakttider
Basert på Diversey-patentert Akselerert Hydrogenperoksid- (AHP) teknologi
Godkjent av Statens Legemiddelverk
pH: 2

Fare- og sikkerhetsinformasjon:
H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsdatablad
  • Fri frakt
  • Trygg bestilling
  • Alt på ett sted

Nylig sett

Vis alle