Vilkår

Informasjon om selskapet:
Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er:
 
Staples Solutions Norway AS (heretter kalt: «Staples», «vi» eller «oss»),
Solheimveien 6-8, 1473 Lørenskog
Tlf.: 47 98 20 20
E-post: online@staples.no
Registreringsnr.: 916950381
MVA-nr.: NO916950381MVA

Generelle vilkår for salg og levering av e-postbestilling og salg via Internett.

1 GYLDIGHET
1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til, gjelder for alle avtaler og alle andre (juridiske) forhold mellom Staples og bedriftskunder som ikke er forbrukere (også kalt «kunde» i disse vilkårene). Staples leverer ikke til grossister eller forhandlere. Les disse vilkårene nøye før du bestiller produkter fra nettstedet vårt, og skriv ut eller lagre en kopi av disse vilkårene for fremtidig bruk.
1.2 Gyldigheten til de generelle vilkårene eller andre vilkår som brukes av kunden, avvises uttrykkelig med mindre slike vilkår er uttrykkelig godtatt av Staples.
1.3 Nettstedet vårt er kun beregnet for bruk av personer bosatt i Norge. Vi godtar ikke bestillinger fra andre land enn Norge. Ved å gjøre en bestilling på nettstedet vårt garanterer du at: 1) du er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter, 2) du er minst 18 år gammel, og 3) at du er bosatt i Norge.
1.4 Noen produkter eller tjenester på nettstedet vårt tilbys av tredjeparter, og ikke av Staples. De generelle vilkårene for disse partene kan gjelde for slike produkter eller tjenester. Forsikre deg om at du er fornøyd med vilkårene i den aktuelle kontrakten, og søk juridiske råd hvis det er nødvendig før du bestiller.

2. TILBUD OG AVTALE
2.1 Alle tilbud og kampanjer, inkludert Staples' kundeaviser, er uten forpliktelser hvis ikke annet er angitt. Bestillingen din utgjør et tilbud til oss for å kjøpe et produkt. Alle bestillinger må godkjennes av Staples, og vi bekrefter slik godkjennelse til deg ved å sende deg en e-post som bekrefter at produktet har blitt bestilt. Kontrakten mellom oss vil bare være inngått når vi sender deg bestillingsbekreftelsen, eller når Staples har startet utførelsen av kontrakten innen fem (5) dager etter bestilling.
2.2 Bestillingen kan gjøres på www.staples.no. Når du bestiller på nettet, vil du motta en e-post med en bestillingsbekreftelse.
2.3 Alle uttalelser på nettstedet om beløp, mål, beskrivelser eller andre betegnelser er gjort med omhu, men har bare som funksjon å identifisere produktene og er bare anslag med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Åpenbare feil som prissettings-, beregnings- eller skrivefeil i tilbud, kampanjer, foldere, brosjyrer, kataloger, bestillingsbekreftelser, fakturaer og andre skriftlige erklæringer fra Staples er ikke bindende. Testmodeller eller tegninger er kun ikke-bindende fremstillinger av de respektive produktene. Alle garantier om kvalitet, holdbarhet, funksjon og egnethet for et bestemt formål er kun bindende hvis det er uttrykkelig angitt av Staples (f.eks. tekniske spesifikasjoner for et produkt.)
2.4 Hvis produktene du har bestilt, ikke lenger er tilgjengelige, kan vi tilby deg erstatningsvarer av lignende type og kvalitet. I så tilfelle tar vi kontakt med deg og spør om du vil benytte muligheten vi tilbyr. Hvis du ikke vil beholde de erstattede produktene innenfor en rimelig tidsramme etter levering, kan du avbestille bestillingen, og vi vil besørge henting av slike erstattede produkter fra deg.
2.5 Hvis du har lagt inn en bestilling hos oss for levering til en Staples-butikk for kundehenting, gjelder kontrakten mellom deg og oss, og ikke mellom deg og Staples Retail (som er Staples-butikkjeden i Norge, en separat juridisk enhet).

3. LEVERING OG RISIKO
3.1 Vi forsøker å gi en beregnet leveringsdato når du legger inn en bestilling. Beregnede leveringstider for produktene skal være angitt på nettstedet vårt. Leveransefrister er ikke-bindende, og hvis leveringsfristen beklageligvis overskrides, skal kunden ikke være berettiget til eventuell tilbakebetaling, skadeerstatning eller opphevelse av de kontraktsmessige forpliktelsene.
3.2 Produktene leveres kun etter at kundens kontaktopplysninger er godkjent. Hvis opplysningene for eksempel ikke er i samsvar med artikkel 1.3 i vilkårene, kan Staples annullere kontrakten, og du får informasjon om dette per e-post, på faks eller i brev.
3.3 Leveringsvilkårene skal starte den dagen kontrakten inngås som fastsatt i artikkel 2.1. Hvis partene er enige om forhåndsbetaling, vil leveringsvilkårene starte i det øyeblikket beløpet er overført til kontoen vår.
3.4 Produktene leveres (av en transportør) til adressen eller en Staples-butikk angitt av kunden. Leveringstidene er mellom 08:00 og 16:00, og vi kan ikke angi et nøyaktig tidspunkt for når vi skal levere. Ved forsendelse vil du motta en e-post med mer detaljerte forsendelses- og leveringsvilkår. Du vil motta én tekstmelding når pakken ankommer Brings terminal, og én tekstmelding når pakken er på vei. Sjåføren trenger underskrift for alle produkter. Leveringer til en adresse forsøkes to ganger, og etter dette vil varen bli sendt i retur til Staples' lager i Norge. Vær oppmerksom på at vi ikke kan levere til postbokser.
3.5 Staples er berettiget til delvise leveringer på rimelig grunnlag.
3.6 Risikoen til produktene vil gå over til deg ved levering av produktene til transportøren eller et annet transportmiddel, inkludert delvis levering, levering av tjenester eller levering (nedlasting) av digitalt innhold. Hvis kunden har ansvaret for at leveringen er forsinket, har kunden umiddelbart misligholdt, uten at det kreves noe varsel, fra det øyeblikket Staples har angitt at produktene er klare for transport. Staples er da berettiget til å lagre produktene for regningen og risikoen til kunden eller å selge dem til en tredjepart. Kunden vil fortsatt være ansvarlig for innkjøpsprisen og eventuelle renter eller kostnader, minus fortjeneste for salg av produktene til tredjepart der det er aktuelt.

4. PRISER, BETALING OG EIERSKAP
4.1 Alle priser er nettopriser (ekskl. MVA). Andre kostnader, for eksempel leveringskostnader, nevnes separat på nettstedet. Det er en knapp på nettstedet for å bytte mellom priser uten og med MVA.
4.2 Priser kan endres når som helst, men endringene vil ikke påvirke bestillinger der Staples har sendt en bestillingsbekreftelse. Prosentrabattsymboler angir rabatt og er ikke ment som en indikasjon på den faktiske prisen som skal betales.
4.3 Nettstedet inneholder et stort antall produkter, og det er alltid mulig at noen av de oppførte produktene kan være feil priset til tross for vår beste intensjoner. Staples kontrollerer normalt prisene som en del av forsendelsesprosedyrene slik at der riktig pris på et produkt er lavere enn den oppgitte prisen, belaster vi det lavere beløpet når produktet sendes. Hvis riktig pris på et produkt er høyere enn prisen oppgitt på nettstedet, vil vi normalt, etter eget skjønn, enten ta kontakt med deg for å få instruksjoner før vi sender produktet, eller avvise bestillingen og varsle deg om dette. Vi er ikke forpliktet til å selge produktet til deg for feil, lavere pris, selv etter at vi har sendt deg en bestillingsbekreftelse, hvis prissettingsfeilen er åpenbar og umiskjennelig og du rimeligvis kunne ha forstått at det var feilprising.
4.4 Betaling for alle produkter må gjøres med kreditt- eller bankkort som inneholder Visa. Vi aksepterer betaling med følgende kreditt- og bankkort: Visa, MasterCard.
4.5 Etter varene er betalt og sendt fra vårt lager vil kunden motta en faktura på e-post.
4.6 Eiendomsretten til produktene, uavhengig av det faktiske leveringsøyeblikket, vil kun overføres til kunden når kunden har oppfylt alle forpliktelsene sine fullt ut i henhold til kontrakten, herunder betaling av innkjøpsprisen og eventuelle andre kostnader, renter, avgifter og skadeerstatninger som påligger i henhold til kontrakten eller andre gjeldende vilkår.
4.7 Kunden har ikke rett til å selge, leie ut, pantsette eller behefte produktene på annen måte eller gi produktene til en tredjepart, helt eller delvis, annet enn innenfor rammen av sin normale virksomhet.
4.8 Så lenge eiendomsretten til produktene ikke har blitt overført til kunden, skal kunden umiddelbart informere Staples hvis produktene har blitt eller kan bli belagt med heftelser på noen måte. Videre skal kunden deretter informere Staples om hvor produktene befinner seg og, hvis ønskelig, gi Staples tilgang til produktene på den første forespørselen fra Staples.
4.9 I tilfelle av et krav på (en del av) produktene, konkurs eller unnlatelse av betaling fra kunden, skal kunden umiddelbart informere parten som ønsker å utøve eventuelle rettigheter til produktet, om retten til eierskap Staples har på disse produktene.
4.10 Hvis kunden ikke har oppfylt forpliktelsene sine i henhold til kontrakten, og eiendomsretten til produktene ikke er overført til kunden, men kunden har levert produktene som tilhører Staples, til en tredjepart, er kunden forpliktet, på den første forespørselen fra Staples, til å samarbeide for å sikre en panterett for Staples på eventuelle krav kunden har til tredjepart. Dette gjelder for levering av produkter fra tredjepart, uten hensyn til Staples' andre rettigheter under denne avtalen.
4.11 Merk at du må betale for produktene når du bestiller.  Når du betaler med kort skjer dette via Adyen (Adyen.com), som på vegne av Staples leverer sikre betalingstjenester i henhold til PCI. Staples lagrer ingen kortinformasjon og transaksjonen gjennomføres ikke før du godtar Adyens betingelser og vilkår. Dette fordi det etableres et eget kunde-/leverandørforhold mellom deg og Adyen. Sørg for å godta Adyens betingelser og vilkår før du velger å betale med kort.

5. GARANTI OG KLAGER
5.1 Hvis du har kjøpt produkter som ikke er produsert av Staples, kan du være berettiget til (ytterligere) garanti (vilkår) fra den opprinnelige produsenten eller leverandøren til Staples. Kunden kan aldri gjøre krav på en annen garanti fra Staples enn det Staples er berettiget til under garantien fra produsenten og/eller leverandørene av produktene. Garantirettighetene for Staples-produkter er fastsatt i artikkel 5.2 til 5.9 i disse vilkårene.
5.2 Hvis kunden gjør et krav under en garanti gitt av Staples, må vedkommende informere Staples om defekten så snart som mulig, og senest innen fjorten (14) dager etter at produktet er levert, eller hvis det er en skjult defekt innen fjorten (14) dager fra funnet rimeligvis var mulig. Hvis ikke mister kunden retten til å gjøre eventuelle krav under garantien. Klager angående lettfordervelige produkter (f.eks. matprodukter) må gjøres innen førtiåtte (48) timer etter levering. Kunden kan ikke utlede noen rettigheter fra det faktum at Staples håndterer en klage.
5.3 Etter at kunden har oppdaget en defekt på et produkt, må vedkommende umiddelbart stoppe bruken eller installasjon av produktet og sørge for å begrense ytterligere skader.
5.4 Eventuelle gyldige krav for material- eller produksjonsfeil under garantien for produkter produsert av Staples gir rett til gratis reparasjon eller erstatning av produktene, etter Staples skjønn. Hvis reparasjon eller erstatning ikke er mulig eller rimelig ut fra kostnadene, vil Staples som en siste løsning være berettiget til å tilbakebetale kostnadene.
5.5 Når kunden har meldt fra om defekten, må vedkommende la Staples undersøke produktet. Kontrollen av det defekte produktet skal finne sted der produktet befinner seg, eller i et av Staples’ lokaler, bestemt av Staples. Kostnader for transport/retur dekkes av Staples med mindre garantikravet blir avslått. I så fall skal kunden betale transportkostnadene.
5.6 Kunden skal gi Staples en rimelig tid til å utføre undersøkelsen og reparere eller bytte produktene, eller tilbakebetale innkjøpsprisen.
5.7 Varigheten til garantien avhenger av produkttypen og skal fastsettes av Staples i hvert enkelt tilfelle. Et produkt eller del av det som er byttet ut eller tilbakebetalt, skal bli Staples eiendom igjen og skal returneres til Staples.
5.8 Alle defekter på produktene som er et resultat av normal slitasje eller andre eksterne årsaker, slik som for eksempel skade på grunn av transport utført av kunden, feil bruk, eller hvis kunden har gjort reparasjoner på produktet uten skriftlig tillatelse fra Staples på forhånd, dekkes ikke av garantien.
5.9 Hvis Staples har reparert eller byttet produktet eller har tilbakebetalt innkjøpsprisen, vil garantiforpliktelsene være fullstendig ivaretatt, og Staples vil ikke være erstatningsansvarlig.

6. ANSVAR OG ERSTATNING
6.1 Staples er aldri erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte skader, herunder tap av fortjeneste, følgeskader, immaterielle, forretningsmessige eller miljømessige skader, hos kunden eller en tredjepart.
6.2 Staples er ikke erstatningsansvarlig for transport av matprodukter som utføres av kunden eller konsekvenser av dette, selv om matproduktene transporteres med bruk eller hjelp av produkter levert av Staples.
6.3 Uten hensyn til vilkårene i artikkel 6.1 og 6.2 eller noe annet i disse vilkårene utelukker eller begrenser ikke noe i disse vilkårene på noen måte Staples' ansvar for dødsfall eller personskade som forårsakes av vår uaktsomhet, for svindel eller uriktige opplysninger, for alle saker som det ville være ulovlig for Staples å utelukke, eller forsøke å utelukke, sitt ansvar for, eller ifølge Forbrukertvistutvalget (FTU). I den grad loven tillater det, er Staples' erstatningsansvar alltid begrenset til beløpet i kontrakten.
6.4 Med mindre skader er forårsaket med forsett eller grov uaktsomhet fra Staples' side, skal kunden holde Staples skadesløs for alle krav fra tredjeparter som har direkte eller indirekte forbindelse med (bruk av) produkter levert av Staples, og kunden skal refundere alle mulige skadeerstatninger til Staples, inkludert (juridiske) kostnader, som Staples måtte pådra seg som følge av et slikt krav.
6.5 Hvis skader oppstår, er kunden forpliktet til å begrense ytterligere eller andre skader i den grad det er rimelig.
6.6 I den utstrekningen loven tillater det, er fristen for å sette frem krav mot Staples begrenset til ett (1) år.

7. RETUR
7.1 I tillegg til rettighetene i artikkel 6 i disse vilkårene og eventuelle andre lovbestemte rettigheter du måtte ha, har du rett til å avbestille denne kontrakten uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter den dagen du eller en tredjepart andre enn transportøren og som er utpekt av deg, får varene i fysisk besittelse. For å benytte deg av retten til å avbestille må du informere oss: Staples Norway AS, Online, Per Krohgs vei 1, 1065 OSLO, tlf. 47 98 20 20 online@staples.no om din avgjørelse om å avbryte denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post), som må være sendt før avbestillingsperioden har utløpt.
7.2 Staples vil bare godta en avbestilling eller retur hvis du sender inn forespørselen skriftlig innen den angitte perioden og på samme tid sender følgende:
 • faktura eller annet bevis på betaling
 • ubrukt, uskadd og fullstendig produkt
 • opprinnelig, uskadd emballasje for produktet
 • fullstendig og ikke utfylt garanti for produktet
7.3 Retten din til avbestilling gjelder ikke for følgende:
 • rabatterte produkter eller produkter som er del av en kampanje (gavekort, salg osv.)
 • produkter som er tatt ut av den opprinnelige emballasjen
 • produkter som er laget etter forbrukerens spesifikasjoner eller tydelig personlig tilpasset
 • produkter som har en tendens til å forringes eller utløpe raskt
 • produkter som ikke er egnet for retur av helsemessige eller hygieniske årsaker og som er åpnet etter levering
 • forseglede lydopptak eller forseglede videoopptak eller forseglet datamaskinprogramvare som var forseglet ved levering
 • levering av en avis, et tidsskrift eller et blad med unntak av abonnementskontrakter for levering av slike publikasjoner
 • digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium
7.4 Når returnerte produkter uten feil er mottatt på lageret vårt og tilstanden deres kontrollert, vil du motta full tilbakebetaling for disse artiklene. Hvis de ikke er i ordentlig stand (som vi avgjør på en rimelig måte), forbeholder vi oss retten til å kreve 20% av produktenes salgspris.
7.5 Hvis en artikkel er skadet eller mangler i bestillingen, må du ta kontakt med oss innen tre arbeidsdager etter levering eller etter at du har hentet artikkelen i butikken. Ring kundeservice på 47 98 20 20 for å få råd om retur av produkter.

8. OPPHEVELSE OG ANNULLERING
8.1 Hvis kunden ikke oppfyller alle forpliktelsene som oppstår som følge av kontrakten eller disse vilkårene fullt ut og til riktig tid, har vedkommende misligholdt dem, og Staples er berettiget til uten varsel å gjøre følgende:
 • Suspendere utførelsen av kontrakten og eventuelle forpliktelser knyttet til den inntil kundens overholdelse av forpliktelsene er tilstrekkelig sikret.
 • Helt eller delvis annullere kontrakten og eventuelle tilknyttede avtaler, uten å være erstatningsansvarlig for noen skader og uten hensyn til eventuelle andre rettigheter Staples måtte være berettiget til.
8.2 I tilfelle konkurs, opphevelse av betaling, eller nedleggelse eller avvikling av (deler av) selskapet til kunden skal alle kontrakter eller andre avtaler med kunden automatisk annulleres, med mindre Staples varsler kunden innen rimelig tid om at de ønsker å opprettholde (deler av) kontrakten eller avtalen. I dette tilfellet er Staples berettiget til å suspendere utførelsen av kontrakten eller avtalen uten ytterligere varsel inntil kunden har sørget for tilstrekkelig sikkerhet.
8.3 I alle tilfellene nevnt i artikkel 8.1 og 8.2 i disse vilkårene skal alle krav Staples måtte ha til kunden forfalle fullt ut umiddelbart, og kunden skal være forpliktet til umiddelbart å returnere produktene til Staples eller gi tilgang til slike produkter slik at Staples kan ta tilbake produktene.

9. PERSONVERN
9.1 Under bruk av nettstedet eller når du legger inn en bestilling eller under utførelsen av en kontrakt, kan Staples bruke de personlige opplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av personlige opplysningene, kan du klikke på følgende kobling Personvern.

10. REKLAME VIA E-POST
10.1 Når du registrerer deg på nettstedet vårt, kan du velge å motta reklame via e-post. Du kan når som helst deaktivere reklame via e-post ved å klikke på koblingen for å stoppe abonnementet nederst i alle markedsførings-e-poster eller ved å oppdatere e-post-preferansene dine når du logger deg på kontoen. Det kan ta opptil sju dager før endringen trer i kraft. Deretter vil du ikke motta reklame via e-post før du endrer e-post-preferansene igjen.

11. FORCE MAJEURE
11.1 Hvis Staples ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, skal utførelsen av kontrakten anses å være utsatt i perioden som hendelsen varer. En slik hendelse omfatter enhver handling, hendelse, fravær av hendelse, forsømmelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll, enten den kunne forutses eller ikke ved inngåelsen av kontrakten, og inkluderer særlig (uten begrensning) følgende: streik, lock-out eller andre arbeidskonflikter (hos Staples' leverandører); uroligheter, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig; brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, ras, epidemi eller andre naturkatastrofer; manglende mulighet til å bruke jernbane, skipsfart, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler; manglende mulighet til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; handlinger, dekreter, lovgivning, forskrifter eller restriksjoner til enhver regjering
11.2 Når en force majeure-hendelse varer lenger enn to (2) måneder, skal begge parter ha rett til å (delvis) annullere kontrakten uten å påta seg noe erstatningsansvar for skader.

12. LOVVERK OG JURISDIKSJON
12.1 Kontrakten og disse vilkårene styres av norsk lov. Gyldigheten til Wien-traktaten om kontrakter for salg av varer (CISG) fra 1980 er uttrykkelig utelukket.
12.2 Rettstvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med slike kontrakter eller deres inngåelse (inkludert ikke-kontraktsmessige rettstvister eller krav), skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

13. DIVERSE
13.1 Kunden vil være erstatningsansvarlig for alle (ikke-) juridiske kostnader som Staples måtte pådra seg som et resultat av at kunden unnlater å oppfylle forpliktelsene som oppstår som følge av kontrakten, disse vilkårene eller andre forhold med Staples. De ikke-juridiske kostnadene vil være minst 15 % av det utestående beløpet, uten hensyn til retten Staples har til å kreve de faktiske kostnadene som overstiger dette beløpet.
13.2 Hvis Staples når som helst i løpet av en kontrakts varighet unnlater å insistere på streng utførelse av noen av forpliktelsene dine i henhold til kontrakten eller noen av disse vilkårene, eller hvis Staples unnlater å utøve noen rettigheter eller rettsmidler som de har rett på ifølge kontrakten, skal ikke dette utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler, og det skal ikke frita deg fra oppfyllelse av slike forpliktelser. En fraskrivelse av noe mislighold fra Staples' side skal ikke utgjøre en fraskrivelse av etterfølgende mislighold. Ingen fraskrivelse av noen av disse vilkårene fra Staples' side skal tre i kraft med mindre det er uttrykkelig oppgitt at det er en fraskrivelse og den formidles til deg skriftlig.
13.3 Kunden har ikke rett til å overføre eller tilordne noen rettigheter eller forpliktelser fra kontrakten eller disse vilkårene til noen tredjepart uten skriftlig avtale med Staples. Staples har rett til å stille betingelser for tillatelsen.
13.4 Hvis en kompetent myndighet avgjør at noen av disse vilkårene eller noen bestemmelser i en kontrakt er ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve i noen grad, vil slike vilkår, betingelser eller bestemmelser bli skilt fra de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene, som vil fortsette å være gyldige fullt ut i den grad loven tillater det.
13.5 Staples har rett til å revidere og endre disse vilkårene fra tid til annen for å gjenspeile endringer i markedsforhold som påvirker virksomheten, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter, endringer i relevante lover og forskrifter og endringer i kapasitetene til systemene våre. Du vil bli underlagt retningslinjene og vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bestiller produkter fra Staples, med mindre endringer i disse retningslinjene eller disse vilkårene kreves ifølge lov eller av statlige myndigheter (i så fall vil det gjelde for bestillinger du har gjort tidligere), eller hvis Staples varsler deg om endringen i disse retningslinjene eller disse vilkårene før vi sender deg bestillingsbekreftelsen (i dette tilfellet har vi rett til å anta at du har godtatt endringen i vilkårene, med mindre du gir oss beskjed om det motsatte innen syv (7) dager fra mottak av produktene).