Generelle vilkår for forbrukere

 

1 GYLDIGHET
1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre (juridiske) forhold mellom Staples og forbrukere (alle naturlige personer som opptrer for formål som er utenfor deres virksomhet, forretningsdrift, yrke eller profesjon) bosatt i Norge (også kalt «kunde» i disse vilkårene) inngått via nettsted www.staples.no (heretter kalt «nettsted»). Les disse vilkårene nøye før du bestiller produkter fra nettsted vårt, og skriv ut eller lagre en kopi av disse vilkårene for fremtidig bruk.
1.2 Nettstedet vårt er kun beregnet for bruk av personer bosatt i Norge. Vilkårene gjelder derfor for salg og levering av produkter og tjenester innenfor Norge. Vi godtar ikke bestillinger fra andre land enn Norge. Ved å gjøre en bestilling på nettstedet vårt garanterer du at du er juridisk i stand til å inngå bindende kontrakter og at du er bosatt i Norge.
1.3 Noen produkter eller tjenester på nettstedet vårt tilbys av tredjeparter, og ikke av Staples. De generelle vilkårene for disse partene kan gjelde for slike produkter eller tjenester. Forsikre deg om at du er fornøyd med vilkårene i den aktuelle kontrakten, og søk juridiske råd hvis det er nødvendig før du bestiller.

2. KONTRAKTSPART, KUNDESERVICE
Kontraktpartneren for alle avtaler som inngås via nettsted, er følgende:
 
Staples Solutions Norway AS (heretter kalt: «Staples», «vi» eller «oss»),
Solheimveien 6-8, 1473 Lørenskog
Tlf.: 47 98 20 20
E-post: online@staples.no
Registreringsnr.: 916950381
MVA-nr.: NO916950381MVA
Du kan ta kontakt med kundeserviceavdelingen vår med spørsmål, reklamasjoner og klager mandag-fredag 08:00-16:00 på telefonnummer 47 98 20 20 eller e-post: online@staples.no. I tilfelle vi ikke er i stand til å svare direkte på spørsmålet eller klagen, vil du motta en e-post i løpet av fem arbeidsdager med svar på spørsmålet eller klagen.

3. TILBUD OG AVTALE
3.1 Ved å klikke på bestillingsknappen på nettstedet og etter at du har fullført betalingen på nettstedet, vil du motta en e-post som bekrefter at bestillingen er mottatt. Hvis produktene du har bestilt, ikke lenger er tilgjengelige, vil Staples informere deg om dette og avvise bestillingen. Hvis mulig kan vi tilby deg erstatningsvarer av en lignende type og kvalitet, som du må legge inn en ny bestilling på. En bekreftelse på bestilling sendes til e-postadressen.
3.2 Alle uttalelser på nettstedet om beløp, mål, beskrivelser eller andre betegnelser er gjort med omhu, men har bare som funksjon å identifisere produktene og er bare anslag med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Åpenbare feil som prissettings-, beregnings- eller skrivefeil i tilbud, kampanjer, foldere, brosjyrer, kataloger, bestillingsbekreftelser, fakturaer og andre skriftlige erklæringer fra Staples er ikke bindende.
3.3 Hvis du har lagt inn en bestilling hos oss for levering til en Staples-butikk for henting, gjelder kontrakten mellom deg og oss, og ikke mellom deg og Staples-butikken.

4. LEVERINGSKOSTNADER
I tillegg til kjøpskostnadene for de bestilte produktene kommer leveringskostnader. Denne er til en hver tid tydelig kommunisert på vårt nettsted.
Fordi produktene sendes fra distribusjonssenteret vårt, er det ikke mulig å avvise levering eller de tilhørende kostnadene hvis du ønsker å kjøpe et produkt fra oss. Leveringskostnadene vises på nettstedet og under betalingsprosessen.

5. PRISER OG BETALING
5.1 Gjeldende priser er produktprisene som vises på nettstedet. Alle priser er nettopriser (inkludert MVA) i norske kroner. Andre kostnader, for eksempel leveringskostnader, nevnes separat på nettstedet. Betalingen kan utføres med American Express, Visa, MasterCard.
- Bankkort med Visa
Vi godtar bankkort fra ledende norske banker med Visa-løsning.
- Kredittkort
Vi godtar følgende kredittkort: American Express, Visa, MasterCard. Beløpet overføres fra kontoen din det øyeblikket Staples sender varer fra sitt lager.
Bestillingen behandles etter at betalingen er mottatt.
5.2 Vær oppmerksom på at du må betale for produktene når du bestiller. Når du betaler med kredittkort eller bankkort, skjer betalingen via Ingenico, som leverer PCI-kompatible sikre betalingstjenester på vegne av Staples. Transaksjonen foregår via Ingenicos nettsted. Ingenico SAS er et forenklet aksjeselskap (société par actions simplifié) med en kapital på € 40 000,00 og har kontor registrert i 75009 Paris, 5 Rue de Rochechouart, Frankrike, med registreringsnummer 435.236,898. Ingen kreditt- eller bankkortinformasjon gis til Staples, og fullføring av transaksjonen er avhengig av at du godtar Ingenicos vilkår idet et separat kontraktsforhold blir opprettet mellom deg og Ingenico. Du må forsikre deg om at du godtar Ingenicos vilkår før du velger å betale med kreditt- eller bankkort. Hvis produktene skal leveres til en annen adresse enn den som kreditt- eller bankkortet er registrert på, kan det være nødvendig for oss å kontrollere opplysningene før bestillingen kan behandles.

6. LEVERING OG HENTING
6.1 Produktene leveres (av en transportør) til adressen eller en Staples-butikk angitt av kunden. Henting av produkter er bare mulig i Staples-butikker i Norge. Leveringstidene vises på nettstedet og i løpet av bestillingsprosessen. Hvis du bestiller flere produkter, kan ulike leveringstider gjelde.
6.2 Leveringstidene er mellom 08:00 og 16:00, og vi kan ikke angi et nøyaktig tidspunkt for når pakken vil bli levert. Dette inkluderer også bestillinger som blir levert til en Staples-butikk for henting av kunde. Ved forsendelse vil du motta en e-post med mer detaljerte forsendelses- og leveringsvilkår. Du vil motta én tekstmelding når pakken ankommer Brings terminal, og én tekstmelding når pakken er på vei. Hentes ikke pakken innen fristen angitt på hentemeldingen, vil varen bli sendt i retur til Staples' lager i Norge. Vær oppmerksom på at vi ikke kan levere til postbokser.
6.3 Leveringsvilkårene starter den dagen kontrakten inngås som fastsatt i artikkel 3.1. Hvis partene er enige om forhåndsbetaling, vil leveringsvilkårene starte i det øyeblikk beløpet er overført til kontoen vår.
6.4 Vi forsøker å gi en beregnet leveringsdato når du legger inn en bestilling. Produktene leveres kun etter at kundens kontaktopplysninger er godkjent. Hvis opplysningene for eksempel ikke er i samsvar med artikkel 1.1 i vilkårene, kan Staples annullere kontrakten, og du får informasjon om dette per e-post eller i brev.
6.5 Hvis en artikkel er skadet eller mangler i bestillingen, må du ta kontakt med oss innen tre arbeidsdager etter levering eller etter at du har hentet artikkelen i butikken. Telefonnummeret er 47 98 20 20.

7. AVREGNING
Du vil bare ha rett til å avregne krav hvis kravene dine er godkjent av en domstol, forbrukermyndigheter (inkludert Forbrukertvistutvalget) eller godtatt skriftlig av Staples.

8. OPPHEVELSE
Retten til å oppheve en betaling kan bare utøves hvis kravet eller motkravet ditt har opphav i samme kontrakt.

9. RETT TIL TILBAKEHOLDING
Produktene forblir Staples' eiendom inntil full betaling av alle utestående beløp er mottatt.

10. SKADER UNDER LEVERING
Hvis produktene leveres til deg med synlig transportskade, ber vi deg øyeblikkelig informere transportøren og ta kontakt med kundeserviceavdelingen vår (se artikkel 2 i vilkårene) så snart som mulig. Hvis du ikke gjør det, vil det ikke påvirke rettighetene dine (til eventuelle garantikrav), men det vil hjelpe oss med å levere en klage eller et krav til transportøren eller vedkommendes forsikringsselskap.

11. RETTIGHETER
Uten forbindelse til eventuelle unntak eller begrensninger som Staples er berettiget til ifølge loven, har du alltid krav på de lovbestemte rettighetene dine til riktig utførelse av kontrakten, til å annullere kontrakten, og til betaling for skader eller kostnader. Med hensyn til eventuelle krav til betaling for skader eller kostnader gjelder artikkel 13 i disse vilkårene.

12. KLAGER
12.1 Du er alltid berettiget til de lovbestemte rettighetene om at det kjøpte produktet må samsvare med det som var avtalt mellom deg og Staples. Hvis du har kjøpt produkter som ikke er produsert av Staples, kan du være berettiget til (ytterligere) garanti (vilkår) fra den opprinnelige produsenten eller leverandøren til Staples.
12.2 I tilfelle du ønsker å reklamere på et produkt, må du informere Staples om dette innen rimelig tid. Hvis ikke kan du miste retten til å reklamere.
12.3 Krav kan gjøres for material- eller produksjonsfeil eller andre feil iht. lovverket. Et gyldig krav gir rett til gratis reparasjon eller erstatning av produktene iht. loven. Hvis reparasjon eller erstatning ikke er mulig eller rimelig ut fra kostnadene, vil Staples være berettiget til å kompensere kjøpsprisen på varen og hvis etablert ved lov, betale for kostnader eller skader.
12.4 Når du har meldt fra om defekten, må du la Staples undersøke produktene. Kontrollen av det defekte produktet skal finne sted der varen er, i Staples' lokaler etter Staples' skjønn. Kostnader for transport- og retur dekkes av Staples med mindre garantikravet blir avslått. I så fall skal kunden betale transportkostnadene.
12.5 Alle defekter på produktene som er et resultat av normal slitasje, feil bruk, eller andre eksterne årsaker som ansees som innenfor kundens kontroll dekkes ikke av Staples, med mindre slik bruk er en naturlig del av bruken av produktene.

13. ANSVAR OG ERSTATNING
13.1 Staples' erstatningsansvar er begrenset i den utstrekningen det er tillatt ifølge lov.
13.2 Uavhengig av bestemmelsene i artikkel 13.1 eller noe annet i disse vilkårene, utelukker ingen av disse vilkårene eller begrenser på noen måte Staples ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, for svindel eller uriktig informasjon, for eventuelle saker der det ville være ulovlig for Staples å utelukke, eller forsøke å ekskludere, sitt ansvar.
13.3 Hvis skader oppstår er kunden forpliktet til å begrense ytterligere eller andre skader, i den grad det er rimelig.

14. RETT TIL AVBESTILLING
14.1 Kunden har rett til å avbestille kontrakten innen 14 dager etter levering i samsvar med vilkårene nevnt her nedenfor:

Rett til avbestilling av kjøp og levering av varer
Rett til avbestilling
Du har rett til å avbestille denne kontrakten uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen du eller en tredjepart andre enn transportøren som er utpekt av deg, får varene i fysisk besittelse.
For å benytte deg av retten til å avbestille må du informere oss: Staples Norway AS, Online, Per Krohgs vei 1, 1065 OSLO, tlf. 47 98 20 20 online@staples.no om din avgjørelse om å avbryte denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post), som må være sendt før avbestillingsperioden har utløpt. Du kan bruke den vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.
Konsekvenser av avbestilling
Hvis du avbestiller denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnader for levering (med unntak av ekstra kostnader som følge av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen vi er informert om avgjørelsen din om å avbestille denne kontrakten. Vi utfører slik tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik tilbakebetaling.
Retur av varer
Hvis du velger å utøve din rett til å avbestille, må du sende tilbake varene eller levere dem til oss uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du avbestiller denne kontrakten. Du må dekke de direkte kostnadene for å returnere varene. Staples kan bare etter forhåndsavtale gå med på å hente produktene (gratis), for eksempel produkter som ikke kan returneres med normal post på grunn av størrelsen, eller at produktene kan leveres i en Staples-butikk så Staples kan hente dem.
Ansvar og garanti
Du er bare erstatningsansvarlig for eventuell reduksjon av verdien på varene som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå typen, egenskapene og funksjonen til varene.
Vær oppmerksom på at du har en juridisk garanti for at alle produkter som er kjøpt fra oss via nettstedet vårt, vil være av tilfredsstillende kvalitet og rimelig egnet for alle formål som produkter av slik type vanligvis leveres for.
Forrang for vilkår
Vilkårene for rett til avbestilling som nevnt ovenfor, gjelder bare for kontrakter med forbrukere («alle personer som opptrer på vegne av et formål som ikke gjelder egen virksomhet, egen forretningsdrift eller eget yrke») og gjelder fremfor vilkår for salg som er og forblir gyldige for alle andre kontrakter og/eller saker som ikke dekkes av disse vilkårene.

Rett til avbestilling av kjøp og levering av flere varer som er levert separat
Rett til avbestilling
Du har rett til å avbestille denne kontrakten, i tilfelle flere varer ble bestilt og levert separat, uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter den dagen du eller en tredjepart andre enn transportøren som er utpekt av deg, får den siste varen i fysisk besittelse.
For å benytte deg av retten til å avbestille må du informere oss: Staples Norway AS, Online, Per Krohgs vei 1, 1065 OSLO, tlf. 47 98 20 20 online@staples.no om din avgjørelse om å avbryte denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post), som må være sendt før avbestillingsperioden har utløpt. Du kan bruke den vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.
Konsekvenser av avbestilling
Hvis du avbestiller denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnader for levering (med unntak av ekstra kostnader som følge av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen vi er informert om avgjørelsen din om å avbestille denne kontrakten. Vi utfører slik tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik tilbakebetaling.
Retur av varer
Hvis du velger å utøve din rett til å avbestille, må du sende tilbake varene eller levere dem til oss uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du avbestiller denne kontrakten. Du må dekke de direkte kostnadene for å returnere varene. Staples kan bare etter forhåndsavtale gå med på å hente produktene (gratis), for eksempel produkter som ikke kan returneres med normal post på grunn av størrelsen, eller at produktene kan leveres i en Staples-butikk så Staples kan hente dem.
Ansvar og garanti
Du er bare erstatningsansvarlig for eventuell reduksjon av verdien på varene som følge av håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå typen, egenskapene og funksjonen til varene.
Vær oppmerksom på at du har en juridisk garanti for at alle produkter som er kjøpt fra oss via nettstedet vårt, vil være av tilfredsstillende kvalitet og rimelig egnet for alle formål som produkter av slik type vanligvis leveres for.
Forrang for vilkår
Vilkårene for rett til avbestilling som nevnt ovenfor, gjelder bare for kontrakter med forbrukere («alle fysiske personer som opptrer på vegne av formål som ikke gjelder egen virksomhet, egen forretningsdrift eller eget yrke»), og gjelder fremfor vilkår for salg som er og forblir gyldige for alle andre kontrakter og/eller saker som ikke dekkes av disse vilkårene.

Rett til avbestilling for kjøp og levering av tjenester eller digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium
Rett til avbestilling
Du har rett til å avbryte denne kontrakten hvis det er en kontrakt for levering av tjenester eller en kontrakt for levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter dagen da kontrakten ble inngått, dog må forseglingen på digitale media ikke være brutt.
For å benytte deg av retten til å avbestille må du informere oss: Staples Norway AS, Online, Per Krohgs vei 1, 1065 OSLO, tlf. 47 98 20 20 online@staples.no om din avgjørelse om å avbryte denne kontrakten med en utvetydig erklæring (f.eks. et brev som sendes med post, faks eller e-post), som må være sendt før avbestillingsperioden har utløpt. Du kan bruke den vedlagte avbestillingsskjema, men det er ikke obligatorisk.
Konsekvenser av avbestilling
Hvis du avbestiller denne kontrakten, vil vi tilbakebetale alle betalinger mottatt fra deg, inkludert kostnader for levering (med unntak av ekstra kostnader som følge av ditt valg av en annen type levering enn den billigste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødvendig forsinkelse og ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager etter den dagen vi er informert om avgjørelsen din om å avbestille denne kontrakten. Vi utfører slik tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik tilbakebetaling.
Ansvar og garanti
Vær oppmerksom på at du har en juridisk garanti for at alle produkter som er kjøpt fra oss via nettstedet vårt, vil være av tilfredsstillende kvalitet og rimelig egnet for alle formål som produkter av slik type vanligvis leveres for.
Forrang for vilkår
Vilkårene for rett til avbestilling som nevnt ovenfor, gjelder bare for kontrakter med forbrukere («alle personer som opptrer på vegen av et formål som ikke gjelder egen virksomhet, egen forretningsdrift eller eget yrke») og gjelder fremfor vilkår for salg som er og forblir gyldige for alle andre kontrakter og/eller saker som ikke dekkes av disse vilkårene.
14.2 For å benytte deg av retten til å avbestille kan du for enkelhets skyld bruke avbestillingsskjema som er vedlagt disse vilkårene eller kan finnes på nettstedet eller i e-posten med bestillings-/forsendelsesbekreftelsen. Eller så kan du avbestille ved å formidle en erklæring til Staples om at du ønsker å avbestille kontrakten.
14.3 Retten din til avbestilling gjelder ikke for følgende:
Levering av varer som er laget etter forbrukerens spesifikasjoner eller tydelig personlig tilpasset.
Levering av varer som har en tendens til å forringes eller utløpe raskt.
Levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsemessige eller hygieniske årsaker, og som er åpnet etter levering.
Levering av forseglede lydopptak, forseglede videoopptak eller forseglet datamaskinprogramvare som var forseglet ved levering.
Levering av en avis, et tidsskrift eller et blad med unntak av abonnementskontrakter for levering av slike publikasjoner.
Levering av digitalt innhold som ikke er levert på et fysisk medium, hvis ytelsen har begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke på forhånd og vedkommendes anerkjennelse av at vedkommende dermed mister retten til avbestilling.

15. ARKIVERING
Innholdet i kontrakten arkiveres av Staples. Når bestillingen er fullført, er det ingen mulighet til å få en kopi av kontrakten via nettstedet, men du kan få dette ved å kontakte oss direkte. Vi oppfordrer deg til å skrive ut eller lagre kontrakten.

16. SPRÅK
Det aktuelle språket for kontrakter med Staples under disse vilkårene er norsk.

17. PERSONVERN
Under bruk av nettstedet, eller når du legger inn en bestilling eller under utførelsen av en kontrakt, kan Staples bruke de personlige opplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av personlige opplysninger, kan du klikke på følgende kobling Personvern.

18. REKLAME VIA E-POST
Når du registrerer deg på nettstedet vårt, kan du velge å motta reklame via e-post. Du kan når som helst deaktivere reklame via e-post ved å klikke på koblingen for å stoppe abonnementet nederst i alle markedsførings-e-poster eller ved å oppdatere e-post-preferansene dine når du logger deg på kontoen. Det kan ta opptil sju dager før endringen trer i kraft. Deretter vil du ikke motta reklame via e-post før du endrer e-post-preferansene igjen.

19. LOVVERK OG JURISDIKSJON
19.1 Kontrakten og disse vilkårene styres av lovverket i Norge. Gyldigheten til Wien-traktaten om kontrakter for salg av varer (CISG) fra 1980 er uttrykkelig utelukket.
19.2 Rettstvister eller krav som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, slike kontrakter eller deres inngåelse (inkludert ikke-kontraktsmessige rettstvister eller krav), skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

20. DIVERSE
Staples har følgende regler for god opptreden: www.staples.com/sbd/cre/marketing/about_us/ethics.html, som også kan fås via Kundeserviceavdelingen vår (se artikkel 2 i vilkårene).


 Angreskjema